Hakemlerinizden doğrulama da dahil olmak üzere istenilen tüm bilgiler sağlandığında denklik verildiği ve hemşirelik sistemine (NMC) kaydolmanız için size bir e-posta gelecektir. Bu maili aldıktan itibaren altı ay içinde NMC kaydını tamamlamanız gerekir. Aksi takdirde başvurunuz kapatılacaktır.

Tüm bilgileri sağladığınız takdirde başvurunuzu 35 takvim günü içinde karara bağlanacaktır.

Denklik sonrası NMC kaydı için £153 kayıt ücretini ödemeniz gerekecektir.